ftp://ftp.domeneshop.no/www/index.1.gif

ftp://ftp.domeneshop.no/www/skirenn.jpg  ftp://ftp.domeneshop.no/www/tiur.jpg ftp://ftp.domeneshop.no/www/scootere.jpg   ftp://ftp.domeneshop.no/www/fisketur.jpg              ftp://ftp.domeneshop.no/www/sol.gif

 

Forside

Værmelding for Bollo

 

Informasjon

Bollo Hytteforening er en interesseorganisasjon for hytteeierne i Bollo hytteområde i Alta kommune. Hytteområdet ligger langs skogsbilvegen mellom Tverrelvdalen og Detsika i Altadalen ca. 15 km. sør for Alta by.

Bollo har ca. 240 hytter og hadde 209 betalende medlemmer i 2012. Kontingenten er nå kr. 400,- pr. år. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesse, herunder sikre best mulige forhold for en harmonisk og tjenlig bruk av området.

På disse hjemmesidene finner du informasjon om aktiviteten til Bollo hytteforening.                           

ftp://ftp.domeneshop.no/www/vann2.jpg

 

 

 

ftp://ftp.domeneshop.no/www/vann.jpg

 

Bollorennet

 

Skiløyper i Bollo  

 

Scooterløyper i Bollo

 

Styret

 

Kart over hytteområdet

 

Medlemsliste

 

Årsmeldinger

 

Aktuelt i pressen

 

Siste nytt                                   

 

Regnskaper

 

Vedtekter

 

19.02.14 – Innkalling til årsmøte

Vi venter til OL er ferdig og avholder årsmøtet for årene 2012 og 2013 tirsdag 4. mars 2014 kl. 19:00 på Kaiskuru Nærmiljøsenter. Til behandling er vanlige årsmøtesaker. Årsberetning, regnskaper for 2012 og 2013 samt budsjett ligger på nettsidene her. På årsmøtet skal vi bl.a. diskutere scooter-garasjer og etablering av veglag som alle hytteeierne i tilfelle vil bli obligatoriske medlemmer av. Det er viktig at det nye styret for signaler til hva de skal jobbe med kommende 2 år.

 

 

12.11.12 – Ansvaret for Detsikavegen (6):

Alta kommune har besluttet å trekke Jordskiftesaken som de igangsatte. Dette betyr at kommunen etter 10 års diskusjoner har akseptert at hele Detsikavegen er kommunal.  Kommunen vil dermed ha det fulle ansvar for oppgradering og drift av vegen, men politisk må det bevilges penger. Hytteforeningen og Fefo har dermed endelig og fullstendig vunnet frem med sine synspunkter og dokumentasjoner på at Detsikavegen er kommunal. Foreningen vil fortsatt jobbe for fortgang i saken og ikke glemme verken parkeringssituasjonen eller vintervedlikehold som vi må finne en løsning på.

 

 

14.09.12 – Ansvaret for Detsikavegen (5):

Da har Fefo anket avgjørelsen om at halve Detsikavegen er privat. Fefo mener at veien er kommunal i sin helhet – det samme som hytteforeningen hele tiden har hevdet. Fefo har leitet frem mer dokumentasjon, men dette betyr også at det vil gå mer tid før vi får en løsning. I verste fall må Jordskifteretten avvise videre behandling fordi de bare kan behandle private tvister. Da vil man heller ikke kunne få noe tvangsgrunnlag for bidrag fra hytteeierne. Kommunen kan imidlertid velge å akseptere eierskapet for å få fortgang mot en forhandlingsløsning. Se mer her

 

 

28.07.12 – Ansvaret for Detsikavegen (4):

Jordskifteretten har kommet til at vegparsellen Romsdal-Skogstuevann (ca. 5 km) er offentlig og parsellen Skogstuvann-Russekysten (ca. 5 km) er privat. Hytteforeningen har derfor delvis vunnet frem med våre synspunkter og fått en avgjørelse vi kan leve med, selv om vi fortsatt mener at hele veien er offentlig. Det gjenstår å enes med kommunen, Fefo, skifernæringen og bøndene om fordeling av den ”private” delen av vegen. Dette vil ventelig Jordskifteretten ta tak i til høsten. Det er opp til de enkelte hytteeierne å vurdere om avgjørelsen skal ankes og styret vil også diskutere dette over ferien. Se mer her om pressens dekning av saken

 

 

15.05.12 – Ansvaret for Detsikavegen (3):

Da er tredje rettsmøte i saken avviklet over 2 dager. Dag 1 gikk stort sett til presentasjon av arbeidet i arbeidsutvalget jfr. dokumenter tilsendt direkte til hytteeierne fra Jordskifteretten. Dag 2 ble brukt til å diskutere eierskapet til vegen og her finner man hytteforeningens presentasjon og dokumentasjon på at vegen er kommunal. Fefo støtter i hovedsak oss, mens kommunen til tross for fremlagt dokumentasjon fortsatt forsøker å fraskrive seg eierskapet. Det er ventet at Jordskifteretten avgjør spørsmålet i løpet av juni

 

 

05.03.12 – Påskeforberedelser:

Medlemskontingeten for 2012 sendes nå ut. Betaling av kr. 200,- skjer til konto 4901.23.74142 før påske. Gi oss beskjed på mail om eventuelle adresseendringer for hytta. Vær oppmerksom på at påskerennet er flyttet til nordsiden (vegsiden) av Langvannet, men at dette starter Påskeaften kl. 12 som vanlig. Det er videre utarbeidet en skisse for parkering for å få plass til flest mulig biler både i Detsika og Romsdal. Ved optimal parkering er det plass til ca. 50 biler med henger i Romsdal og ca. 50 biler med henger samt 50 biler uten henger i Detsika. De første som parkerer på plassene før utfartshelgene bes å være nøye å følge planen så vi får plass til flest mulig biler.

 

 

01.03.12 – Årsmøtet er avviklet:

Da er årsmøtet avviklet med godkjent årsmelding, regnskaper og budsjett. Protokoll fra møtet kan finnes her. Styret er gjenvalgt, men Lene M. Suhr kommer inn som ny kasserer. Ved siden av manglende parkeringskapasitet i området ble også ulovlig scooterkjøring heftig diskutert. Årsmøtet ba styret om å kontakte Reinpolitiet med ønske om kontroller utenfor løypene på kvelds-/nattestid. For øvrig fikk styret tilslutning for sin linje i vegsaken. 

 

 

01.03.12 – Bollo hytteforening er på Facebook:

Nå kan du finne hytteforeningen på Facebook. Delta gjerne aktivt her og kom med ytringer om saker som opptar hyttefolket. Vi håper sidene kan bli et aktivt diskusjonsforum for medlemmene våre

 

 

01.03.12 – Nyttig link til nødplakat på hytta:

Alta kommune har iverksatt et arbeid for at hver hytte skal få sin unike ”gateadresse”. Dette gjøres bl.a. for at utrykningskjøretøy lettere skal finne frem til hytta. I påvente av at dette kommer på plass anbefales det at man lager sin egen nødplakat med henvisning til kartkoordinater til sin hytte. Dette kan gjøres ved å gå inn på følgende link

 

 

21.02.12 – Årsmøte for 2010/2011 avholdes onsdag 29.02.12 kl.18:00 på Nordlys Hotell: På årsmøte skal vanlige årsmøtesaker behandles. For mer informasjon kan du finne årsmeldingen her, regnskaper for 2010 her, regnskaper for 2011 her og forslag til budsjetter her. På årsmøtet vil det bli orientert om arbeidet rundt Detsikavegen og vi vil diskutere hvordan vi skal stille oss til dette. Vel møtt!

 

 

12.04.11 – Ansvaret for Detsikaveien (2)

Det er i dag holdt saksforeberedende rettsmøte i saken om bruksordning for Detsikaveien. Hytteforeningens presentasjon av vegens historie, utfordringer og egne synspunkter finnes her. Foreningen er ikke formell part i saken og styret vil vurdere om vi skal avholde et medlemsmøte for å finne ut hvordan vi tar saken videre og om vi skal innhente fullmakter fra hytteeierne. Sentralt er stadfestelse av at vegen er kommunal og at kommunen må ta hovedansvaret for oppgradering som følge av manglende vedlikehold før man eventuelt etablerer et privat veilag.

 

 

12.04.11 – Snart påskestart

- Vi minner om påskeskirennet på Langvannet påskeaften fra kl. 12:00

- Giro med kontingent er nå sendt ut og forfall er før påske. Betaling av kr. 200,- skjer til konto 4901.23.74142. Gi oss beskjed på mail om eventuelle adresseendringer for hytta

- Vis parkeringsvett både i Romsdal og Detsika i påsken – det blir trangt om plassen!

 

 

11.02.11 - Skadedyrsbekjemping

Denne høsten/vinteren er det kommet spesielt mange meldinger om problemer med mus på hyttene i Bollo. Hytteforeningen har sammen med Frans Jakob Rygh lagd en "gjør-det-selv-pakke" til kr. 1.000,- pr. hytte for forebyggende tiltak. Pakken består av innvendige åtestasjoner i plast og 2 stk. utvendige stålstasjoner samt 4 bokser med tilhørende åte. Kontakt godkjent skadedyrsbekjemper Frans Jakob Rygh (90 70 54 20) for kjøp av pakken og veiledning i bruk. Erfaringsmessig vil hytteområdet være for fri gnagere i løpet av en knapp uke etter utplassering av stasjonene og vil holde seg permanent fritt ved påfylling av åte.

 

 

31.01.11 – Ansvaret for Detsikaveien (1):

Hytteforeningen har over lang tid etterlyst opprusting og vedlikehold av veien gjennom hytteområdet. Veien er kommunal og det har vært avholdt en rekke møter med kommunen og Fefo om dette. Kommunestyret har nå enstemmig vedtatt at ”… saken vedr. Bollovegen blir opptatt av Jordskifteretten for fastsettelse av regulerende vedtak for vegen.” se her. Hytteforeningen har presisert at vi forventer at kommunen og Fefo oppgraderer veien og parkeringsplassene før det eventuelt lages et privat veilag. Vi krever at alle brukere og ikke bare hytteeierne er med å dekke kostnadene til vedlikehold og at vintervedlikeholdet også innlemmes i den fremtidige ordningen.

 

 

15.01.11 – Preparering av scooterløypa:

De siste årene har vi ikke lykkes med å få med tilstrekkelig mange til å betale for løypeprepareringen. Under halvparten har betalt og styret tolker dette som om flertallet ikke ønsker denne ordningen. Sorrisniva AS ønsker heller ikke å preparere siden de ikke får dekket sine kostnader. Det vil derfor ikke bli preparert scooterløyper denne vinteren.

 

 

15.09.10 – Revidering av scooterløyper:

Alta kommune har ønsket innspill til revidering av løypenett for snescootere se her. Bollo hytteforening ønsker å legge om løypa Bollo-Stilla til å gå etter den gamle traseen direkte til Sivertvann. Dessuten ønsker vi vurdert å knytte Bolloløypa sammen med løypenettet fra Gargia se her.

 

 

07.07.10 – Kommuneplanens arealdel:

Kommunen ønsker å utarbeide en ny samlet områdeplan for Bollo med ensartede reguleringsbestemmelser. Bollo hytteforening ønsker i den forbindelse en mer presis og bindende formulering om at infrastruktur (vei etc.) må på plass før ytterligere utbygging kan skje i området se her

 

24.03.10 – Påskestart 2010:

- Vi minner om påskeskirennet på Langvannet påskeaften fra kl. 12:00

- Giro med kontingent er nå sendt ut og forfall er før påske. Betaling av kr. 200,- skjer til konto 4901.23.74142. Gi oss beskjed om eventuelle adresseendringer for hytta

- Status er nå at vi har passert 106 betalende til den frivillige ordningen med prepping av scooterløype. Vi takker alle som har betalt for bidraget og håper flere kan bidra. Siden bakakslingen på preppemaskin røk i uke 12, ble det ikke preppet ned til Romsdal på mandagsturen denne uka. Preppingen før palmehelga kan også bli noe forsinket, men ny aksling er på vei opp med fly fra Tyskland

- Vis parkeringsvett både i Romsdal og Detsika i påsken!

 

 

17.03.10 – Slutt for preparering av scooterløyper? Pr. dato er det bare 88 av hytteeierne som har betalt sine 500,- for prepping av scooterløyper. Dersom ikke flere raskt betaler vurderer styret sammen med Sorrisniva AS å kutte ut ordningen. Det kan være aktuelt å kutte prepareringen ned til Romsdal med øyeblikkelig virkning og for neste år kan det også trappes ytterligere ned slik at det bare blir prepping mandager fra Detsika. Vi oppfordrer derfor sterkt til at flere bidrar med 500,- til konto 1503.02.20274 – dette gjelder også brukere av løypa som ikke er hytteeier. Årsmøte har oppfordret styret til å offentliggjøre liste over de som bidra på nettsidene her for å takke for bidraget. Vi tar opp ny status neste uke før vi bestemmer skjebnen til ordningen. Oblater sendes ut sammen med medlemskontingent før påske. Hjelp til med å berge ordningen!

 

24.02.10 – Årsmøte for 2008/2009 avholdes tirsdag 02.03.10 kl.18:00 på Nordlys Hotell: På årsmøte skal vanlige årsmøtesaker behandles. For mer informasjon kan du finne årsmeldingen her, regnskaper for 2008 her, regnskaper for 2009 her og forslag til budsjetter her. På årsmøtet vil Alta kommune møte for å orientere om rulleringen av arealplanen og konsekvenser for Bollo. I tillegg vil det bli lagt frem et kanontilbud på boring etter vann i hytteområdet. Vel møtt!

 

25.01.10 – Skilting langs vegen (2): Omsider er det fattet skiltvedtak som skal fastsette når man kan kjøre scooter langs Bollovegen og når vegen er å betrakte som bilveg. Vi venter nå på at kommunen skal montere skiltene. Straks scooterløypa er åpnet om vinteren vil det komme opp et forbudskilt mot annen motorferdsel enn scootere. Dette skiltet blir så stående til etter at scooterløypene er stengt og vegen er tørket opp om våren. Da skal skiltet ”blindes” til neste gang scooterløypa skal åpnes, slik at det igjen er tillatt med biltrafikk se skiltvedtak

 

21.01.10 – Festeavgiften (4): Fefo har i en pressemelding i dag bekreftet at de trekker søksmålet om økt festeavgift, slik at festeavgiften i fremtiden bare vil bli regulert med endringer i konsumprisindeksen. Takster som Fefo har gjennomført kunne innebære over 12.000,- i årlige festeavgifter. Vi har derfor vunnet frem med vårt syn og hytteeierne vil slippe unna med ”noen hundrelapper” i årlig avgift. Årsaken til at saken løste seg var at Høyesterett sitt ankeutvalg avviste anken som Statskog sendte inn etter sitt nederlag i Frostating Lagmannsrett (se under 11.12.09). Styret oppfordrer medlemmene til å bidra med sparte penger til tiltak i hytteområdet som for eksempel betaling for prepping av scooterløype.

 

05.01.10 – TV-signaler: I forbindelse med stenging av det analoge TV-nettet er det satt opp en ny 24 meter høy telemast på Buolamahaugen. Dette er en såkalt skyggenettsender primært for husstandene i Gargia-området. I slike skyggenett kan man kostnadsfritt ta inn alle NRK sine TV-kanaler (1, 2 og 3/Super) digitalt samt 13 radiokanaler. På kartet du finner her ser man at hele hytteområdet er dekket av skyggenettsenderen. Man må ha en digital dekoder eller en ny TV med slik innebygd for å ta inn de digitale TV-signalene med vanlig UHF antenne. Det er ikke mulig å abonnere på flere kanaler bortsett fra i høytliggende områder (Hyttebyen), hvor man sannsynligvis kan ta inn signaler fra det ordinære digitale bakkenettet via Komsa eller Aillegas (Isnestoften).

 

11.12.09 – Festeavgiften (3): Fefo har sendt ut nytt brev til de hytteeierne som tidligere har fått varslet økt festeavgift. Dersom Fefo skulle få rett i tvisten må Fefo kreve skjønn før utgangen av 2009 - ellers vil de miste anledningen til å øke festeavgiftene. Samtidig har de begjært at det videre arbeid med skjønnsaken stanses frem til Høyesterett har tatt stilling til dommen fra Frostating Lagmannsrett (se under). Fefo vil inntil saken er endelig avgjort sende ut regning på uendret festeavgift. Styret i hytteforeningen har ingen merknader til dette og ber medlemmene betale "gammel" festeavgift.

 

 

09.11.09 – Festeavgiften (2): I saken om forhøyet festeavgift (se under 17.02.09) ble styret i foreningen i sommer enige med Fefo om å avvente utfallet av rettsaken mellom Statskog SF og hytteeierne i Inn statsalmenning i Verdal som omhandlet identiske festekontrakter med de som finnes i Bollo. Dom er falt i Frostating Lagmannsrett som gav festerne medhold se her. Statskog har imidlertid anket til Høyesterett og det er i skrivende stund usikkert om - og når eventuelt Høyesterett vil behandle saken. Blir dommen fra Lagmannsretten stående betyr dette også at vi har vunnet frem og festeavgiften i Bollo kan da bare endres med økning i konsumprisindeksen.

 

 

05.11.09 – Disp. til vannhenting: Bollo Hytteforening har søkt kommunen om generell dispensasjon til bruk av scooter for henting av vann til hyttene fra "kilden" ved Langvannsetra se her. Kommunen åpner for at dispensasjoner for frakt av utstyr til/fra hytte gjøres slik at de også omfatter vannhenting. Behovet for vannhenting må imidlertid spesifiseres av den enkelte i sin søknad se svar fra kommunen. Søknad kan sendes her

 

14.05.09 – Eiendomsskatt (2): Styret i hytteforeningen er fornøyd med at Alta kommune har tatt vår klage til følge på eiendomsskatten. I stedet for en generell tomteverdi på kr. 300.000,- skal det for punktfestede hyttetomter bare regnes med den delen av tomta som er bebygd (dvs. hyttas areal). For en hytte på 65 m2 vil tomteverdien settes til 65 * 300 = 19.500,-. Dette vil gi en årlig reduksjon i eiendomsskatten på (300.000 - 19.500) * 80 % * 0,2% = ca. 450,- for våre medlemmer   

 

 

19.03.09 – Eiendomsskatt (1): Bollo Hytteforening klager på prinsippene for fastsetting av eiendomsskatt for hyttene. Det er både lagt for høy m2-pris og for mange m2 til grunn for punktfestene se her Hytteforeningen har i nytt brev 27.03.09 påpekt at det heller ikke er lov å ta eiendomsskatt av festede tomter fordi festetiden i Bollo bare er 80 år og ikke 99 år som reglene krever

 

 

17.02.09 – Festeavgiften (1): Fefo har varslet om økning av festeavgiften til kr. 4.000,- for en rekke hytter. Hytteforeningen protesterer på fremgangsmåten og prisfastsettelsen se her. Fefo vil da jfr. sin pressemelding foreta skjønn for å øke festeavgiften, men Bollo Hytteforening viser til at det ikke er tillatt med prisjustering utover endring i konsumprisindeksen jfr. Hvaler-dommen se her

 

 

13.02.09 – Prepping av scooterløype (3): Gjester som besøker Bollo med snescooter kan nå også bidra med kr. 200,- til løypeprepareringen ved å kjøpe oblat hos scooterforhandlerne i Alta eller på følgende bensinstasjoner: Statoil Bossekop, Shell Elvebakken, Esso Bossekop og Esso Altagård

 

 

30.01.09 – Prepping av scooterløype (2): Også for inneværende år vil hytteforeningen samarbeide med Sorrisniva (tidligere Alta Friluftspark) om sletting av scooterløypa. Styret oppfordrer medlemmene til å betale inn kr. 500,- pr. hytte til å dekke hytteforeningens andel av kostnaden se her

 

 

14.01.09 – Bom på private veger: Fefo ber i brev om synspunkter på om man bør tillate bom på private veger på Finnmarkseiendommen. Bollo Hytteforening mener at alle veger som anlegges på Finnmarkeiendommen må være åpne for alle - se vår høringsuttalelse her

 

 

24.11.08 – Nye hytter: Alta kommune og Fefo foreslår 21 nye hytter i Buolomalia. Hytteforeningen foreslår i den forbindelse at det innføres en generell byggegrensen på 125 m2 BYA for hele hytteområdet se her (etter innsigelser fra Skiferlaget er reguleringsforslaget senere trukket)

 

 

24.03.08 - Bollorennet: Bollorennet samlet også i år 113 lag og ca. 450 deltagere på Påskeaften. Vinner av Bollorennet 2008 ble hytta "Knausen". Resultater fra Bollorennet er lagt ut her.

 

 

05.03.08 - Kontingent: Medlemskontingent er sendt ut til alle medlemmer. Betalingsfrist er før påske til konto 4901.23.74142. Husk også skirennet på Påskeaften kl. 12:00!

 

 

12.02.08 – Skilting langs vegen (1): Det har vært holdt et møte mellom foreningen, Alta kommune og Statens Vegvesen om skilting langs vegen. Dette har resultert i et forslag til skilting. Se mer om dette her

 

 

23.01.08 – Strøm til hyttene: Alta Kraftlag er i gang med fremføring av strøm til de siste hyttene. Se mer om dette her

 

 

15.01.08 – Nytt styre: På siste årsmøte ble det valgt nytt styre i foreningen med Bjørnar Bull som ny leder etter Gunn Johansen. Det nye styret har også opprettet nye hjemmesider for Bollo hytteområde

 

 

10.12.07 - Vedteig: Søknadsfrist for vedteig for 2008 er 31.12.07. Se mer om dette her

 

 

03.12.07 – Prepping av scooterløype (1): Det er i samarbeid med Alta Friluftspark etablert en egen ordning for frivillig betaling for sletting av scooterløype. Se brev til hytteeierne her

 

30.08.07 - Drikkevann: Det er tatt vannprøver i kilden ved Langvannet som viser utmerket drikkevannkvalitet. Kimtallet er på 66 (Drikkevannforskriften har krav om < 100). Det er imidlertid verre stilt med småvannene i området som ikke kan brukes. I Hestvannet var kimtallet 348. Se mer her

 

 

Bollo Hytteforening, Thomassletta 11, 9513 Alta, E-post: post@bollo.no