Medlemsliste

Værmelding for Bollo

Informasjon

Iht. vedtektene kan enhver som eier eller fester hyttetomt i området bli medlem i foreningen. Eventuelt andre kan innvilges medlemskap etter godkjenning av generalforsamlingen. Hvert medlemskap omfatter også eventuelle andre i vedkommendes husstand, men høres kun med en stemme. Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig. Medlem som unnlater å betale kontingent kan vises ut av foreningen.

På linken her kan oversikt over hytter 2013 lastes ned. I kolonne for "Hytte" vises medlemsnummer som er identisk med festenummer til hytten under Gnr/Bnr 35/1 i Alta kommune. Området eies av Finnmarkseiendommen  På økonomiske kartverk finner man gjerne Gnr/Bnr/Fnr for de enkelte hytter. Dette kan kombineres med medlemslisten for å finne frem til hvor et medlem har hytte. 

Hytteforeningen forsøker å holde oversikt over navnene på hyttene i området. Under skirennet Påskeaften deltar nemlig hyttene med sitt hyttenavn. Send oss gjerne en mail med navn på hytta.

Bollorennet

Skiløyper i Bollo  

Scooterløyper i Bollo

Styret

Kart over hytteområdet

Medlemsliste

Årsmeldinger

Aktuelt i pressen

Regnskaper

Vedtekter

Bollo Hytteforening, Thomassletta 11, 9513 Alta, E-post: post@bollo.no