Scooterløyper i Bollo

Værmelding for Bollo

Informasjon Gjennom Bollo hytteområde går snescooterløype nr. 7 i Alta kommune "Romsdal-Detsika-Stilla". Løypa kan tas i bruk straks den annonseres for åpen av kommunen her og er åpen for alle uansett formål (rekreasjonskjøring). Løypa stenges 5. mai. Kjøring ut fra løype for å raste/slå leir kan skje inntil 300 meter i luftlinje rett ut fra løypa. Ellers gjelder løypa inntil 15 meter ut på hver side av staurene som merker løypa gjennom hytteområdet. 

Politiinspektør Morten Daae i Vest-Finnmark politidistrikt uttalte i FD i februar at Detsikavegen er offentlig veg og at maksimal fartsgrense er 30 km/t i scooterløypa.(jfr. forskrift om kjøring med snescooter på offentlig veg § 6). Ellers er fartsgrensene for snescooter hhv. 70 km/t (uten slede), 60 km/t (med slede uten passasjer) og 40 km/t (med slede med passasjer) se her

 

Bollorennet
Skiløyper i Bollo  
Scooterløyper i Bollo
Styret
Kart over hytteområdet
Medlemsliste
Årsmeldinger
Aktuelt i pressen
Regnskaper
Vedtekter
Samtidig med at scooterløypene er åpne (og vegen blir stengt) trer også eventuelle dispensasjoner for snescooterkjøring utenfor løype i kraft. Dispensasjoner må ha et formål f.eks. transport av bagasje og utstyr til hytte. Slik kjøring skal følge angitte dispensasjonstraseer fra scooterløypa inn til hytte. Hytteeier må søke Alta kommunes miljøavdeling om dispensasjon f.eks. med henvisning til nasjonal forskrift § 5c jfr. § 7. Søknad kan sendes elektronisk her

Hytteforeningen anmoder alle medlemmer og besøkende i Bollo til å respektere regelverket og unngå formålsløs kjøring inne i selve hytteområdet. Scooterløypa gjennom Bollo er en av de mest trafikkerte i sitt slag. Hytteforeningen har i mange år brukt store ressurser på preparering av løypa for sine medlemmer bl.a. for å styre trafikken til å foregå langs løypa. De som er med på å betale for preparering av løypa får en oblat til påklistring på vindskjerm på scooter enten hos Alta Friluftspark eller hos leder i foreningen.

Hytteforeningen ønsker også å anmode sine medlemmer og besøkende i området om å respektere preparerte skispor og avpasse farten med snescooter i scooterløypa. Motorferdsel skal foregå aktsom og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Hytteforeningen ønsker også av hensyn til naturen å begrense barmarkskjøring i sommersesongen til absolutt nødvendig minimum. Vi oppfordrer bla. hyttebyggere til å transportere materialer inn til byggeplass i løpet av vinteren eller bruke helikopter. Mer informasjon om motorferdsel  og regler finnes her

 

Oppsummert er hytteforeningens anmodning til medlemmer og besøkende;

1) unngå formålsløs kjøring med scooter inne i hytteområdet

2) avpass farten med snescooter og respekter preparerte skispor og andre brukere

3) begrens barmarkskjøring til et absolutt minimum

 

Bollo Hytteforening, Thomassletta 11, 9513 Alta, E-post: post@bollo.no