Skiløyper i Bollo

Værmelding for Bollo

Informasjon

Bollo Hytteforening vedlikeholder 3 skiløyper i hytteområdet se oversiktskart. I tillegg kjøres det opp skispor langs scooterløypa gjennom området i forbindelse med sletting av denne. Samlet er det ca. 35 km. preparerte skispor i hytteområdet på vårvinteren. I tillegg kommer det en del "lokale" initiativ i enkelte hyttegrender. Hytteforeningen er meget takknemlig for innsatsen til de medlemmene som vedlikeholder skiløypene og Alta kommune som etter søknad dekker kostnader for den enkelte. Dersom kontaktpersonen ikke er tilgjengelig for løypekjøring kan det gjøres avtale med disse om lån av foreningens utstyr. Hytteforeningen har dispensasjon fra Motorferdselloven for preparering av skiløypene. Husk å få med denne også ved lån av utstyr.

Bollorennet

Skiløyper i Bollo  

Scooterløyper i Bollo

Styret

Kart over hytteområdet

Medlemsliste

Årsmeldinger

Aktuelt i pressen

Regnskaper

Vedtekter

Rundløype Hestvannet-Holmvannet-Kuvannet

Kontaktperson: Lars Helge Beldo, 916 09630

 

Trollvannsløypa

Kontaktperson: Trond Opgård, 977 12931

 

På disse 2 løypene er traséen lagt noe om fra 2009. Rundløypa er merket med røde skilt og Trollvannsløypa er merket med blåe skilt. Fra Holmvannet til Gåstjønna går disse nå etter samme trasé og der er det skiltet med rød-blåe skilt

Rahpesgamasvarre (varden)

Kontaktperson: Bjørn-Arild Johansen, 915 51770

 

Bollo Hytteforening, Thomassletta 11, 9513 Alta, E-post: post@bollo.no